Havedagbog - vi deler viden

Dennne side bruges til at formidle dagens arbejde i haven til de andre teams, der skal arbejde i haven efter jer, og til de folk rundt omkring i landet, som engang imellem læser med på hvad vi laver af naturundervisning på Lærerskolen. Teksten skrives af teamets observatør & referent, og opgaven går ud på at få formuleret og skrevet ned, hvad teamet har gjort, tænkt, sanset og lært i løbet af dagens/timens arbejde i haven. Hvis I har et særligt godt billede eller to, som I synes illustrerer arbejdet i skolehaverne, så mail mig det og jeg sætter dem ind på siden herunder med billeder fra haverne. Målet med siden er - udover at koordinere og effektivere arbejdet i haverne - at få bevidstgjort, delt og opkvalificeret de erfaringer vi gør os med at arbejde med natur, samarbejde og bæredygtighed i Lærerskolens haver. Ingvar Haubjerg Nielsen, april 2015
Skrevet af Emil Hamrum, d. 01-06-2015
INSEKTHOTELLER:

Formål:
Eleverne skal ud og opleve naturen og blive fortrolige med insekter. Fortroligheden skal give dem et indblik i vores økosystem og mindske angsten for kryb og kravl.

Mål:
- Eleverne kan selv finde de forskellige insekter på en bestemmelsesdug.
- De kan genskabe insektets miljø i et insekthotel.

- Uv-gang 1:

1. Time: vi går udenfor og finder insekter, gemmer dem i syltetøjsglas og markerer enkelte individer med en dup rød maling.

2. Time: læreren fortæller om nogle af insekterne, artsbestemmer dem og husker dem til næste gang. Alle vælger et yndlingsinsekt og får til lektie at finde ud af hvad insektet lever i (habitat).

- Uv-gang 2: Vi bygger insekt-kasser, de går i grupper af 4 personer og skal selv designe og bygge en kasse som kan rumme 4 lejligheder.

- Uv-gang 3: Vi færdiggører kasserne og indretter dem med naturmaterialer som passer til det valgte insekt.

- Uv-gang 4: Vi indhenter insekter i naturen til indsættelse i kasserne, finder måske de rødmalings-duppede insekter (sjovt!!)og finder på en historie om livet og naboskabet i det lille hotel
E-mail:
Skrevet af Asger Formann , d. 28-05-2015
Målgruppe - Indskoling

Tid til rådighed
• Halvanden time om ugen i 4 uger = 4 undervisnings gange
Overordnet formål
• Skabe en nysgerrighed om ukrudt

Formål:
• Give kendskab til hvad man kan bruge ukrudt til
○ Lægeligt
○ Spiseligt
§ Egenskaber generelt

• Sætte ukrudten i et tværfagligt perspektiv
○ Indrage fortælling

• Gøre naturen indbydende

• Oplysning om ukrudtsmidler og forurening
○ Gøres på en neutral måde så man ikke påvirker børnene i den ene eller anden retning

• Hvorfor behandler vi ukrudten som vi gørKategorier:
1) Præsentation af de forskellige, artsgenkendelse
• Tage billeder af ukrudten, evt tegne, lave en bog måske?
• Hvilke dyr lever af denne plante?

2) Hvad kan vi bruge det til, en historie om brændenælden, fokus på de spiselige
• Lav mad, brændenædlesupper, skvalderkålsfrikadeller

3) Historisk, lægeligt og giftige planter
• Fortællinger
• Se forskelle på ukrudten - hvad kan spises og hvad kan ikke

4) Hvorfor behandler vi ukrudten som vi gør
• Diskussion på klassen, hvorfor vil vi fjerne det?
§ Evaluering

E-mail:
Skrevet af Christoffer Koch (Team 3), d. 28-05-2015
Undervisningsplan i biologi i 9. klasse
5 undervisningstimer af 60 minutters varighed

Vandhaven

Formål:
- At skabe nysgerrighed inden for de danske søer og vandhuller
- At eleverne kommer ud og oplever naturen og får “hands on”
- At nedbryde distancen mellem teori og praksis i biologiundervisningen

Mål:
- At eleverne får kendskab til de levende organismer i søen og deres naturlige omgivelser
- At eleverne kan artsbestemme ud fra klassifikationsduge og håndbøger
- At eleverne kan placere de fundne dyr i en fødekæde
- At eleverne har en forståelse for økosystemet i søen

Materialer:
- Vaders
- Net
- Plasticbakker
- Klassifikationsduge og håndbøger
- Papir og blyant
- Sand og vandplanter
- Pinde til billeder
- Ipadkamera
- Mobiltelefoner (Kamera)
- Tålmodighed

Tidsplan:

Modul 1:
Læreroplæg:
- Hvad er en sø/vandhul
- Hvad lever i søen/vandhullet
- Hvad er et økosystem

Modul 2 + 3 (dobbeltmodul):
Læreroplæg:
- Præsentation af håndbøger og klassifikationsduge
- Introduktion til hvordan man fanger dyr og insekter i søen
- Herunder praktisk udstyr: vaders, plastikbakker, net, ipadkamera, lupglas

Eleverne inddeles i hold og optager prøver fra søen i resten af modulet
Prøver/indfangende dyr fotodokumenteres så man kan artsbestemme i næste modul

Modul 4:
Eleverne arbejder med:
- Artsbestemmelse og indplacering i fødekæden
- Søens tilstand
- Økosystemet

Modul 5:
Eleverne laver deres egne økosystemer i plasticbakker.
Billederne de har taget, fungerer som “dyr” i deres økosystem.
Bakken indrettes med sand og vand, og billeder af dyr og planter.
Slutteligt kigger elevernes på hinandens økosystemer
Skrevet af Sille Mansa, d. 23-05-2015
”Sik’ en dejlig’ dag det er i da’ – wup ba de dub”…
Dagen starter ud med godt humør, og solen varmer når den dukker frem bag skyerne.
Asbjørn og Asger går i gang med at lue det sidste, og bedet gøres klar til ’Holgers kæmpe ærter’.
Der skal bygges et hegn hvor ærterne, der bliver 2,5 meter høje, kan vokse op af. Mathias står for at styre projektet med at få bygget hegnet. Godt man har to tømrer i teamet!
Han starter med at finde nogle store pinde, og får gravet dem i jorden. Derefter sætter alle drengene hegnet fast på de store pinde så det er spændt ud. Til sidst sår de ærterne, og laver et forsøg med at se om en ærteplante kan vokse op af en solsikke.
E-mail:
Skrevet af Sebastian Funch , d. 22-05-2015
Kære havedagbog. I dag har team 3 været i blomsterbedet syd for vandhaven. Vi har plantet smukke blomster i adskillige farver, i flotte rækker, og vi glæder os til at se dem blomstrer frem. Vi har også ryddet resten af det sydvendte bed, og smidt tørv på det vilde blomster bed. Nickolaj var dagens leder. En god dag med sol, fugle kvidre og ænder der vandre rundt om søen. Frisk luft til lungerne, morgen dufte til næsen, fuglestemmer til ørene, og solens friske morgen stråler, giver de just nyvågnede kroppe et frisk pust.
E-mail:
Skrevet af Sille Mansa, d. 11-05-2015
I dag var vi i køkkenhaven og skulle ordne ærtebedet.
Vores gruppe var desværre ramt af sygdom osv. så vi var kun Asger og jeg.
Asger kløede hårdt på i det flotte vejr, og fik taget alt det grove og store ukrudt op.
Næste gang fortsætter vi med at fjerne ukrudt mere i dybden. Og forhåbentlig når vi at så ærter.
E-mail:
Skrevet af Amalie Wulf Tulinius , d. 11-05-2015
Kære havedagbog
Vi i team 3 har i dag været i blomsterhaven syd for dammen. Vi har luet i bund næsten over det hele. Men der er også en del at tage fat på til næste team.
Vi har ikke haft leder i dag, så der var lidt forvirring i starten, men ellers har det forløbet godt og folk har været glade. Nikolaj fandt en smart måde at lue på. Han brugte en spade. Ingvar var stolt.
Mvh team 3
E-mail:
Skrevet af zascha Olsen, d. 29-04-2015
vi har haft blomsterhaven ved drivhuset:)
vi har lavet en HOMO cirkel med blomster som en regnbue. der ud over har vi fået sået resten af bedet og fået vandet godt i gennem!

den næste grubbe skal bare vande bedet godt.
E-mail:
Skrevet af Sille Mansa, d. 29-04-2015
Onsdag d. 29/4-15

Solen skinner, men vinden er kold og dagen står på arbejde i blomsterhaven ved dammen. Vi starter med at snakke om hvad der skal ske. Resten af de røde blomster i flaget skal plantes. Vi kører i brugsen og køber nogle flere røde blomster og nogle hvide.
Vi snakker om at så dem i render i stedet for at bredså dem. Vi dækker renden til når der er kommet frø der i.
Asbjørn sår blomster i flaget mens Mathias gør bedet omkring flaget klar til at så forskellige blå farver.
Asger gør også et bed klar til at så morgenfruer.
Og så bliver der sået løs!

Det største af bedene er nu sået til. (Det bed ned mod dammen, hvor der står nogle træstubbe i.)
E-mail:
Skrevet af Sille Mansa, d. 27-04-2015
Mandag d. 13/4

Skrevet af Sille.

Vi har i dag planlagt hvordan ugerne frem over kommer til at se ud. Vi har lavet skema omkring arbejdsfordeling, samarbejdsaftale og forventninger til hinanden.

Dette er et billede af hvordan blomsterhaven ved køkkenhaven ser ud nu.

Fredag d. 17/4-15

Skrevet af Sille.

Blomsterhaven ved køkkenhaven:
Mathias og Henriette arbejder effektivt med først at grave en kant rundt for at markere hvor blomsterhaven går til. Derefter fjernes der alle rødder og ukrudt som senere kan forhindre andet i at vokse optimalt.
Det er en omfattende opgave at fjerne så mange rødder som muligt, det er et tidskrævende arbejde.

Mandag d. 20/4-15

Skrevet af Asbjørn.

Ved vandhaven.
I dag skinner solen og det er dejligt vejr.
Henriette og Mathias kaster sig fluks ud i rydning af stien omkring søen, og hold da kæft hvor går de til den. Magen til iver er sjældent set. Brændenælder fjernes og der bliver revet og gravet.
Søen er fuldstændig levende af 5-7 cm store salemandere og frøer, til stor glæde og forundring for gruppe 2 og 3. Så kom Asger springende og hjalp til.
Efter at have luet hele stien rundt, fyldte vi grus på.
Frøerne kvækker og der er forår i luften.
Vi nåede at ordne stien næsten hele vejen rundt.

Fredag d. 24/4-15

Skrevet af Sille.

I dag er vi i vandhaven. Planen er at Asger og Mathias går i dammen og hiver dunhammere op. Henriette laver stien færdig. Drengene henter grus når Henriette er færdig med at klargøre stien.
Dagen startede overskyet, men solen kom frem den sidste halve time. Både Henriette og Mathias blev lige afbrudt af samtale med Ingvar.
Asger sørgede for lækker nescafe til os alle på sit trankiasæt.
Mandag d. 27/4-15

Skrevet af Sille.

I dag begynder vi at så i blomsterhaven ved dammen.
Vores plan er at lave et Dannebrogsflag, og rundt om det så blandede blomster. Arealet er ryddet for ukrudt.
Solen står højt og det blæser let. Alle mand, undtagen Sille, er godt i gang med at hakke og gøre klar til at så. Der arbejdes effektivt!
Flaget mærkes op inden der plantes.
Render laves med hænderne og der dybdevandes.
Mathias har etableret et lille jordbjerg og plantet morgenfruer (han insisterede på at det skulle skrives i referatet) ;)
De røde felter i dannebrogsflaget bliver sået i dag. Der er desværre bare ikke nok frø til alle de røde felter, da det andet hold også skulle bruge nogle. Så vi håber Ingvar vil købe lidt flere :)
E-mail:
Skrevet af Amalie, d. 24-04-2015
Dagbog fra Team 3
I dag var vi i blomsterhaven vest for vandhaven. Vi har luet videre og finkæmmet jorden og fjernet mange rødder! Jorden var mere sej i dag, da den var våd og rødderne var meget tættere end sidst.
Vi blev ikke færdige med området i dag så til de næste vil der vær en masse at lue fint.
Der var mange regnorme. Vi fandt også nogle små hvide orme og larver.
Hilsen os i team 3
E-mail:
Skrevet af Louise Georgsen, d. 20-04-2015
Vi har i dag været i blomsterhaven ved siden af vandhaven. Vi har luet ud i jorden, og gået lidt mere ned i dybden for at få så meget ukrudt som muligt væk.
- Det at være i skolehaven gør at man får snakket med nogen man normalt ikke har så meget at gøre med. Det skaber et fællesskab og en fælles interesse i at gøre et godt stykke arbejde. Man skiftes til at påtage sig nogle roller, hvilket også er en udfordring og en god egenskab at lære. Det kan også inkludere folk, som ikke kan være med i mange fysiske ting, i form af at tage referatet, tage billeder og kan være med til at holde det store overblik.
Så for team 3 er skolehaven et godt og inkluderende projekt, som alle kan være med til.
E-mail:
Skrevet af Nikolai Wessel, d. 19-04-2015
KØKKENHAVEN
På trods af mandefald i gruppen, nåede vi at luge godt halvdelen af beddet, hvorfor opgaven for næste uges hold, først og fremmest er at luge resten af beddet.
E-mail:
Skrevet af Nickolaj Johansson, d. 17-04-2015
Den 17-04-2015
I dag har vi været i vandhaven og begyndt med at fjerne dunhammere, brandælder og pil.
Der ligger en pose med dunhammer ved redskabsrummet som alle er velkommen til at tage af.
Vi er nået at lue en lille del af stien ved damen.
Vi har taget billeder af; snegle, brunfrøer.

E-mail: