Skolehaven: Liv og læring i skolens grønne hjerterum

Skolehaverne på Den Frie Lærerskole

Formål

Formålet med skolehaverne er pædagogisk og livsoplysningsmæssigt; ambitionen er at dyrke glæde og inspiration, viden og kunnen, fællesskab og virkelyst ved at få hænderne i nærkontakt med jord, vand og planter – ikke at dyrke afgrøder til spisning. Udover denne pædagogiske høst, så er formålet at producere smagsprøver og frø; smagsprøver til at nyde her og nu for dem der arbejder i haverne og til besøgende der vises rundt på Lærerskolen, og frø af afgrøder og blomster i en mængde, så vi kan give 2. og 5. årgang frøposer med ud til de frie skoler, når de forlader Lærerskolen. Udover frø er det også ambitionen at producere blomster, som kan bruges til buketter og andet pynt på Lærerskolen.

Pasning

Pasningen af skolehaverne varetages af de studerende, som har ”Balancen” på 1. årgang, og naturfagslæreren, som en del af undervisningen og af forberedelsen til denne.

Ambitionen er, at haverne ser smukke og inspirerende ud året rundt, uden at det bliver stressende for nogen at passe haverne, og uden at der lægges mere pasning i dem end den afsatte tid.

Organisering

Skolehaverne er organiserede som naturpletter, demonstrationsbede og blomstermarker.

Naturpletter

-         Den tørre eng

-         Dam med våd eng omkring


Demonstrationsbede – inspiration til bede i en skolehave

-         Kålbedet

-         Drivhuset

-         Timianbed

-         Juletræsbed

-         Solsikkebed

-         Forårsblomster

-         Drivbænkbedet

-         Efterårshindbær

-         Gulerod – løgbedet

-         Genbrugsgrøntsagsbedet

-         Engelsk pragt-blomsterbed

-         Årets 7 bud på et skolehavebed fra Balancens studerende

-         Kompostbedet – med græskar

-         Hestebønnebed/mark

-         Boghvedebed/mark

-         Sukkerroebed/mark

-         Kartoffelbed/mark

-         Udendørs tomater

-         Pluk-grønt-bedet

-         Morgenfruebedet

-         Kornbed/mark

-         Staudebedet

-         Quinoabedet


Blomstermarker - projekt Artsrigdom 2021(se særlig plan for dette projekt).

Projekt Artsrigdom 2021

I den første fase af projekt Artsrigdom på Den Frie Lærerskole arbejder vi med at optimere mangfoldigheden af blomster og insekter på skolens område.

Midt i december fik vi gjort udgravningsarbejdet til 5 blomstermarker, som ligger i den sydlige del af skolens campus, på begge sider af en grusvej mellem solfangeranlægget og et par af skolens kollegier.

Vi har i et af udvalgene under skolens Bæredygtighedsudvalg lavet en plan for, hvilke arter af blomster vi ønsker at dyrke i de 5 blomstermarker. Planen er foreløbig og afprøves i denne dyrkningssæson; vi arbejder ud fra den naturvidenskabelige metode og lægger fra land baseret på hvad vi har og har kunnet finde af viden og inspiration, så gør vi os erfaringer og noterer resultaterne, som vi så bruger i planlægningen af næste sæson, nu lidt klogere.

Ideer og principper bag arbejdet med blomstermarkerne:

-      Blomstermarkerne er almenpædagogiske og naturfaglige forsøgsmarker; de er marker i den forstand at

o   vi primært dyrker enårige planter, på en måde som er til særlig glæde for insekterne og for øjet

o   det udbytte vi går efter (udover at høste frø til tilsåning af egne og andre skolers blomstermarker næste år) er læring og indsigt om mennesket og naturen, om hvordan vi kan leve sammen med en rigdom af andre arter, på en bæredygtig, oplivende og oplysende måde (jfr. de frie skolers historie og værdisæt)

o   at vi kan ”viske tavlen ren” efter et dyrkningsår og lægge nye planer for næste års dyrkning, ud fra den erfaring, inspiration og nye ideer, som vi har fået i mellemtiden

-      Blomstermarkerne passes primært af de studerende, som har fællesfaget ”Balancen”, i samarbejde med naturfagslæreren; ambitionen er at det praktiske arbejde i markerne lægges i timerne og i forberedelsen til timerne, at det meste gøres med hånden og enkle redskaber og at arbejdet i det hele taget gøres i fællesskab, under samtale og sang, og på en sund og fornøjelig måde

-      Vi eksperimenterer med at begrænse især græsser og andre uønskede planters udbredelse i markerne på så biologisk og arbejdsmæssigt smarte måder som vi kan finde

o   Vi sår Liden Skjaller i græsområderne op til markerne, som snylter på græssernes rødder og begrænser deres vækst

o   Vi slår markerne med le og fjerner afslættet fra dem, for til gengæld at bruge det til at berige køkkenhaverne

o   Vi har fået lagt et lag af udvasket grus ud under anlæggelsen af to af de magre marker (se billede nederst), med det formål fra starten at få en næringsfattig jord, som – alt andet lige – kan gøre det lettere for vilde blomster og sværere for græs, brændenælder oa. næringselskende og dominerende at trives.

 

Her først i februar ser dyrkningsplanerne således ud:

1.    Nathaven

2.    De vilde planter i centrum

3.    Den magre og blomsterrige havremark

4.    Den magre og blomsterrige boghvedemark

5.    Morgenfruemarken – i blomst fra april til november

I nathaven sår og planter vi arter som Kæmpenatlys og Natviol – med det formål at skabe en have, som blomstrer og dufter om aftenen og natten, til glæde for de insekter og de mennesker, som er aktive på den tid af døgnet.

I haven med de vilde planter i centrum dyrker vi udvalgte arter af vilde planter som Cikorie, Blåhat, Hvid Okseøje, Røllike og Rejnfan – med det formål at fremme udbredelsen af, kendskabet til og glæden over vilde danske planter og insekter.

I den blomsterrige havremark dyrker vi Sort Havre iblandet godt med Kornvalmue, Kornblomst og Klinte – med det formål at eksperimentere med at lave en form for skolemarker, hvor gamle landbrugsafgrøder dyrkes og vises sammen med en rigdom af blomster, til glæde for øjet og for insekterne i landbrugslandet.

I den blomsterrige boghvedemark dyrker vi Boghvede, der i sig selv er blomsterrig og insektvenlig, sammen med andre blomsterplanter, der æstetisk, insektvenligt og dyrkningsmæssigt passer sammen med boghveden på mager jord; måske bliver det arter af violer og valmuer.

I morgenfruemarken eksperimenter vi med at holde disse varmtfarvede og insektvenlige blomster i blomst så længe som muligt over året; her først i februar har vi forspiret de første planter, som vi kultiverer frem lyst og køligt og klar til udplantning, så snart det er muligt. Fra foråret sår vi frø ud hver 14. dag, og senere slår vi den del af marken, som ikke skal give frø til næste år, med le, så planterne blomstrer igen.

 

Litteratur til inspiration for arbejdet med haver i undervisningen

 

Jeg har haft glæde og inspiration af langt række bøger, hjemmesider og tidsskrifter undervejs i arbejdet med at opdyrke viden indenfor dette område, og jeg har udvalgt nogle af dem som jeg tror vil passe bedst til teamenes videnssøgning:

 

Bøger:

 

Karoline Nolsøe Aaen og Tycho Holmcob: Permakulturhaven

Jens Thejsen og Mia Stochholm: Havehåndbogen

Jens Juhl og Sølva Falgren: Økologisk Have – selvforsyning til husbehov

Camilla Plums Havebog

John Seymour: Den selvforsynende have

 

Netsider:

 

www.havenyt.dk   (Bedste nyhedsbrev om havedyrkning; meget aktuelt og informativt)

http://www.karnamaj.dk/

http://www.haven.dk/  (Haveselskabets hjemmeside)

http://okologi.dk/ (Økologisk Landsforenings hjemmeside)

www.permakulturhaven.dk

 

Tidsskrifter:

 

Praktisk Økologi (udgives af Landsforeningen Praktisk Økologi)

Alt om Haven

Haven (månedligt tidsskrift for det danske haveselskab)

 

TEKSTERNE HERUNDER ER ARKIV OG SKAL IKKE LÆSES I BALANCEN