Vejledning i at finde spiseligt i naturen året rundt

Man kan finde spiselige ting i naturen året rundt; en af de på en gang mest værdsatte og mest frygtede grupper er svampe, så derfor har jeg til en start lavet en guide til svampene, som jeg håber kan være til hjælp og inspiration.

Lidt vejledning om at finde spiselige svampe i naturen

Der findes omkring 3000 arter af svampe i Danmark, som har store og synlige frugtlegemer. Jeg har lavet et lille udvalg af de bedste spisesvampe til brug i naturliv; svampene er udvalgt efter

-          Sikkerhed (lette at kende sikkert og svære at forveksle med giftige arter)

-          Almindelighed (findes almindeligt udbredt i Danmark og i større antal)

-          Anvendelighed (velsmagende og lette at tilberede)

Vær 100% sikker på hvad det er for en svamp, inden du spiser den – der findes invaliderende og dødeligt giftige svampe i Danmark, og der findes IKKE nogen generelle måder at kende en giftig svampe på.

Svampe der lugter dårligt eller ikke er friske kasseres.

Lad som hovedregel være med at spise svampe rå.

Top 10 over spiselige svampe:

1.       Almindelig Kantarel (Cantharellus cibarius) Sommer

2.       Tragt Kantarel (Chantarellus tubaeformis) Efterår

3.       Almindelig Østershat (Pleurotus ostreatus) Vinter

4.       Karl Johan Rørhat (Boletus edulis) Efterår

5.       Judasøre (Auricularia auricularia-judae) Vinter

6.       Paryk-Blækhat (Coprinus comatus) Sommer - Efterår

7.       Stor Trompetsvamp (Craterellus cornucopioides) Efterår

8.       Almindelig Pigsvamp (Hydnum repandum) Efterår

9.       Spiselig Skørhat (Russula vesca) Sommer – Efterår

10.   Stor Løg-Bruskhat (Marasmius Alliaceus) Sommer – Efterår

Udover denne positivliste er det godt at have kendskab til denne negativliste over dødeligt giftige svampearter:

Dødslisten – top 8 over dødeligt giftige svampe

1.       Grøn Fluesvamp (Europas farligste giftsvamp, og den er almindeligt udbredt!, under bøg og eg)

2.       Snehvid fluesvamp (Lige så giftig som Grøn Fluesvamp, men langt sjældnere)

3.       Bleg Tragthat (Ret almindelig, vokser på åbne steder, inklusive græsplæner)

4.       Puklet Gift-Slørhat (Sjælden, vokser i magre nåletræsbevoksninger/plantager)

5.       Hvælvet Gift-Slørhat (Sjælden, vokser på mager bund i løvskov)

6.       Sirene-Slørhat (Sjælden, vokser på leret og kalkrig jordbund under gamle bøge)

7.       Spiselig Stenmorkel (Er dødeligt giftig som rå, findes hist og her om foråret i nåletræsplantager)

8.       Randbæltet Hjelmhat (Ret almindelig, er dødeligt giftig i store mængder, vokser på løv- og nåletræ og på træflis)

Til sidst har jeg lavet denne liste over farligt giftige svampearter, der medfører hospitalsophold:

Svampe der kan få en på hospitalet

1.       Almindelig Netbladhat (Meget almindelig, under nåletræer og i løvskove på mager bund)

2.       Eng-Tragthat (Almindelig, vokser på græsmarker og i klitter)

3.       Panter-Fluesvamp (Ret almindelig, oftest i løvskov)

4.       Giftig Rødblad (Ret sjælden, vokser på leret bund, oftest under eg og bøg)

5.       Trævlhatte (Nogle arter almindelige, vokser både i løv- og nåleskove)

Og til sidst 3 gode svampebøger…

Læs mere om svampe i for eksempel

”Politikens svampebog” af Henning Knudsen & Jens H. Petersen

”De bedste spisesvampe – fra naturen til køkkenet” af Thomas Læssøe og Anna Del Conte

”Danmarks svampe” af Jan Vesterholt