Undervisningsplan alment naturfag vinter 08

 

Naturfag vinter 08


Tema:Sundhed for lærere


Problemformulering:


Hvordan bevarer og udvikler man sin sundhed gennem et langt og aktivt lærerliv?


Hvilken betydning har læreren som sundheds - rollemodel for eleverne?


Formål:

Formålet med forløbet er at inspirere og opmuntre Jer som kommende lærere til at arbejde med sundhed ude i de frie skoler.


Arbejde med det på en måde som kan være oplivende og oplysende for de elever I kommer i berøring med i forskellige sammenhænge.


Og at gøre det på baggrund af en selvstændig stillingtagen til og praksis for sundhed, der bygger på de bedste videnskabelige kilder og som til enhver tid er klar til en åben og kritisk debat om sundhed og om, hvilke veje der kan føre til denne eftertragtede tilstand.


Målet er at hver enkelt

  • forholder sig aktivt til temaet Sundhed for lærere gennem dialog og diskussion med klassen og læreren

  • formulerer og arbejder med personlige målsætninger for sundhed


Tidsplan:


Dato

Indhold

Opgaver

7/1

Præsentation og diskussion af undervisningsplanen

Introduktion til http://www.naturfagsundervisning.dk/

Sundhedstest af klassen...

Tøj med til 1/2 times rask filosofgang udendørs

10/1

Folkelig livsoplysning om sundhed

Personlige sundheds-handlingsplaner

Lav din egen personlige sundhedshandlingsplan (version 1.0)

Læs oplæg til timerne på www.naturfagsundrvisning.dk

14/1

Hvad er naturfaglig viden – og hvor finder man den?

Forberedelse af debatoplæg

Medbring ideer og materialer til debatoplæg

17/1

Kosttilskud – et nødvendigt supplement eller spild af penge?

21/1

Optimal ernæring – er det bedst for os at være kødædere eller planteædere?

Aflever din sundhedsplan i IN’s posthylde


24/1

Fedt nok – får vi for meget fedt? Eller får vi i virkeligheden for lidt fedt?

IN er til udeskolekonference på Brandbjerg højskole

4/2

Det daglige pust – hvor kan man finde tid til og mulighed for at få pusten (både ned og op!) i det moderne lærerarbejdsliv?


7/2

Muskelmassen – hvordan kan man presse og pleje sine muskler i en almindelig lærerhverdag?


13/1

Tænk positivt – hvilken betydning har tankerne for sundheden og hvordan kan man overhovedet styre sine tanker?

Revider din sundhedsplan på baggrund af det du har lært i forløbet – dvs. lav version 2.0

14/2

Alternativ behandling – et nødvendigt og fornuftigt supplement eller et overdrev af overtro og uvidenskabelighed?

Midtvejsevaluering

Aflever din sundhedsplan i IN’s posthyldeArbejdsform:

Indenfor hver lektion skal der være en nogenlunde ligelig blanding af læreroplæg, udeskole og debat.


Jeg forestiller mig en typisk lektion se således ud:


Arbejdsform

Tidsramme

Oplæg

30 minutter

Udeskole

30 minutter

Debat

45 minutter


Jeg regner med at stå for læreroplæggene og udeskolen, men jeg vil gerne have have Jeres livserfaringer, ideer og personligheder på banen i form af oplæg til den fælles debat af dagens emne i klassen. Derfor skal I i små grupper (2-3) forberede et debatoplæg til klassen indenfor et af emnerne (kosttilskud, optimal ernæring osv.).


Debatoplæggene skal tage udgangspunkt i noget faktuelt (videnskabelig viden eller egne livserfaringer) og herudfra lægge op til en bred debat i klassen hvor folk kan komme på banen med deres forskellige personligheder, erfaringer, viden og holdninger.


Meningen med oplæg og debat er at hin enkelte kommer til at forholde sig personligt til sundhed i åben og kritisk dialog med andre mennesker i klassen og med videnskabens seneste og mest sikre resultater. Eller sat på formel:


Debatoplæg = fakta + forholde sig til fakta i samtale og diskussion med andre.


Udeskole skal give os mulighed for at komme udenfor i lyset og luften – og for at bruge kroppen til andet end at sidde ned. Målet er at vi skal nå at opfylde den officielle anbefaling om 30 minutters bevægelse hvor man får pulsen op om dagen – i arbejdstiden og ude i naturen; hvordan skulle I ellers få det gjort her i den mørke vintertid?


Udfordringen og eksperimentet er at afprøve mulighederne for at lave lærerarbejde af høj kvalitet mens man bevæger kroppen udenfor i naturen.


Den ene af ugens udeskoletimer er en praktisk øvelse indenfor temaet sundhed, mens den anden er en opvarmning til det næste tema om økologi. Overskriften for disse udeskoletimer er ”Naturen netop nu” og det er meningen at vi skal ud og se noget af hvad der sker derude i naturen netop i denne uge og lige i nærområdet. På den måde skal vi følge årets gang fra midvinter til midsommer. Jeg håbet at det kan inspirere jer til at gå ud og gøre ligeså med Jeres elever...


I skal altså have tøj med til at være ude og bevæge Jer moderat hver gang vi har naturfag. I det hele taget skal arbejdsformen være så inspirerende og varieret som muligt, og ligeledes så vidt muligt aktivere alle sanser og intelligenser.


Der skal være faglige og eksistentielle udfordringer til alle – ingen skal føle sig skamfyldte eller frelste, men (jfr. skolens værdigrundlag) nærmere oplivede og oplyste...


Brug af IT: For mig er målet at vi bruger It i det omfang den kan gøre undervisningen mere levende, varieret og effektiv. Min erfaring er at brug af interaktive hjemmesider (f.eks. www.obsnatur.dk eller http://www.vandtjek.dk/ ), videoklip fra nettet (f.eks http://video.google.com/ ) og egne digitale billeder, alt sammen vist på storskærm via bærbar computer og videokanon, opfylder dette mål.


Jeg synes også at det på flere måder fungerer godt at jeg laver oplæg til hver naturfagstime på http://www.naturfagsundervisning.dk/ , under ”Nyt om undervisning”, hvorfra jeg også linker til relevante steder på nettet som jeg (eller I) har fundet.


Derimod har jeg endnu til gode at se en powerpointpræsentation der var indsatsen værd... Men det kan jo være at nogen af Jer kender flere spændende muligheder for brug af It i undervisningen?


Konkret foreslår jeg at alle som minimum i dette forløb skal kunne

  • bruge naturfags hjemmeside i sin forberedelse til undervisningen

  • finde og formidle videnskabelige kilder fra http://scholar.google.dk/


Aftaler: Jeg forventer at I bruger Jeres forberedelsestid til naturfag på at

  • formulere en personlig sundhedshandlingsplan på skrift, i version 1.0 og 2.0

  • prøve at føre denne plan ud i livet

  • være med til at lave et debatoplæg baseret på de bedst mulige videnskabelige kilder

  • læse oplæggene til timerne


Husk i øvrigt at aflevere fraværssedler når I ikke har været til timerne.


Ingvar🤭