Ø-faktor: Nu er X-faktor rykket ind i naturfagslokalet, med læreren i rollen som Thomas Blackman...

Ø-faktor

 • en konkurrence på bæredygtighed...


Ide:

Klassen deles ind i hold, der skal konkurrere om at lave det bedste modeløkosystem: Det akvarium der bedømmes til at have den største Ø-faktor vinder konkurrencen og får den ære at blive stjerne for en måned på forsiden af www.naturfagsundervisning.dk ...


Konkurrencen:

Hvert hold laver et så smukt, bæredygtigt og spændende formidlet akvarium som de evner ud fra den samme grundlæggende undervisning og vejledning fra lærerens side.


Når akvarierne er færdige laver vi ugentlige bedømmelser, hvor akvariet med den mindste ø-faktor må forlade konkurrencen.


Klassen stemmer hver uge på akvarierne: Hver må afgive en stemmer per akvarium - man kan også overveje at lade hele skolen/ en anden klasse/ lærerne eller hvad der nu praktisk kan lade sig gøre om at stemme. De 2 akvarier der har fået færrest stemmer underkastes en nøjere vurdering af deres Ø-faktor af læreren og klassen: Hvorfor har dette akvarium en lav Ø-faktor? Ud fra denne samtale afgør læreren til sidst hvilket akvarium der må forlade konkurrencen. Læreren begrunder sin afgørelse men den kan ikke diskuteres.


Materialer:

Der skal være et akvarium + eventuelt noget udstyr til det (lys, filter, varmelegeme, bundlag, termometer ol. ) per hold.


Hvis man har en god økonomi kan man købe et antal ”Startsæt”: 54 liters glasakvarier med alt udstyret inklusive – prisen er typisk lige omkring 500,- per sæt.


Med en mindre god økonomi (eller hvis man vil score pluspoint for genbrug!) kan man annoncere efter brugte akvarier i den lokale brugs eller kigge annoncer på nettet ol.


Endelig kan man også bygge akvarierne selv. Jeg vil foreslå at man gør det af 90 liters murerbaljer hvor man sætter kighuller af pleksiglas ind med silikone – det kan gøres for godt 100 kr. per stk. Det kan ikke betale sig økonomisk at lave glasakvarier selv, med mindre man alligevel har glas i passende størrelser og tykkelser liggende.


I vores forløb her forår 08 har vi følgende akvarier til rådighed for grupperne i de 2 klasser:

4 stk 54 liters akvarier

3 x 90 liters murerbaljer som man selv sætter pleksiglasruder i

2 mindre sortrammede akvarier (32 liter og 18 liter)

1 stk. 36 liters akvarium

1 stk 140 liters akvarium (opsat med guppyer, pansermaller og C02-anlæg)

1 stk 430 liters akvarium (står i spisesalen, aftales i samarbejde med PoulErik)


samt


3 stk 54 liters akvarier med revner i

1 stk 200 liters akvarium med revne i


Det siger vel næsten sig selv at hvis man reparerer og genbruger et af disse akvarier (vi har glas og silikone) får man betydelige pluspoint på bæredygtighedskontoen...


Hvis man vælger at lave et tropisk økosystem kan man søge fagkontoen om midler. Ellers må man bruge hvad der er af udstyr i naturfaglokalet, eller man kan satse på vandhulsakvarier udelukkende med dyr og planter fra det lokale vandhul.


Herudover er udstyr til vandkvalitetsmåling som holdene kan bruge i naturfagslokalet.


Hvad er Ø-faktor?


Ø-faktoren vurderes ud fra en række kriterier for økologisk og bæredygtig kvalitet ved akvarierne:

 • i hvilken grad det er lykkedes at eftergøre eller illustrere et naturligt økosystem

 • i hvilken grad økosystemet i akvariet er bæredygtigt, hvilket her vil sige

  • har haft en god vandkvalitet (= lavt nitrat og fosfat og nul nitrit) i en længere periode, dokumenteret ved log over vandkvalitetsmålinger

  • har en passende beplantning i god vækst, ingen planktonalger og kun få trådalger

  • har en passende befolkning af dyr, dvs. arter der kan leve sammen, udfolde deres naturlige adfærd og gerne yngle i akvariet

 • i hvilken grad akvariet fremtræder som et smukt, spændende og inspirerende stykke natur i naturfagslokalet

 • i hvilken grad formidlingen af akvariet inspirerer til en større facination ved og glæde over naturen, samt til en bæredygtig livsform