Naturfag forår 08

Natur og menneske

- natur, miljø og bæredygtighed for lærerspirere...

 

Formål: Identitets- og professionsafklaring – i forhold til mennesket og naturen.

 

Mål:

-          Fælles

o   Oplivende oplevelser af forårets komme og udfoldelse

o   Undersøge, beskrive og formidle et lokalt økosystem (vandhullet)

o   Lave en serie spændende og smukke vandhulsakvarier, der sættes ind i en aktuel og eksperimenterende pædagogisk ramme (”Ø-faktor”)

-          Individuelle

o   Kunne fortælle en arts naturhistorie levende, sammenhængende og faktuelt – såvel mundtligt som skriftligt

o   Kunne sætte den enkelte arts naturhistorie ind  i en større sammenhæng, herunder perspektivere til begreberne biodiversitet, økosystem og bæredygtighed

o   Kunne sætte den menneskelige eksistens i relation til alle de andre livsformer i naturen og til naturen som helhed

 

Indhold:

Tidsplan forår 08

 

Dato

Indhold

7/4

Økologiforløbet begynder: Gennemgang, diskussion og beslutning om undervisningsplanen.

10/4

Gennemgang af Grundtvigs erkendelsesteori, Akvariet som model-økosystem og principperne for en naturhistorie som fælles grundlag for arbejdet.

14/4

 

 

til

 

 

15/5

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem naturfagslokalet og mosen: Akvarierne og naturhistorierne bygges op i naturfagslokalet, ud fra de oplevelser, iagttagelser og indsamlinger vi laver i mosen. Akvarierne er gruppeopgaver, naturhistorierne individuelle opgaver og derudover er der fælles orientering og opsamling hver gang.

26/5

1 af de 5 akvarier forlader konkurrencen...

4-5 naturhistorier fremlægges

29/5

1 af de 4 akvarier forlader konkurrencen...

4-5 naturhistorier fremlægges

2/6

1 af de 3 akvarier forlader konkurrencen...

4-5 naturhistorier fremlægges

5/6

Finalen: Ø-faktor mestrene kåres! Naturhistorierne lægges ind på siden.

9/6

Fleksible timer: Hvis vi har behov for mere tid  til at gøre forløbet færdigt, personlige samtaler ol.

12/6

Afrunding og evaluering

 

 

Metoder: En masse konkrete, sanselige oplevelser af den nære natur som grundlag for abstrakte perspektiveringer til teoretiske begreber som økosystem, biodiversitet og bæredygtighed – og til det globale økosystem og menneskets rolle i det.

 

Gensidig læring igennem et åbent og uformelt værkstedsmiljø, der naturligt lægger op til samtale og gensidig udveksling af idder og iagttalelser.

 

Grundform for en lektion: 15 minutters orientering – 60 minutters arbejde i mose og laboratorium – 30 minutters fælles opsamling af iagttagelser, spørgsmål og teoretiske modeller og forklaringer.

 

Vi bruger IT til at fastholde og formidle oplevelser, forklaringer og de gode naturhistorier – konkret i form af digitale billeder, digital log og ved at lægge tekst og billeder ind på forskellige sider under naturfagsundervisning.dk , samt på www.vandtjek.dk og www.obsnatur.dk