Artsliste over dyrelivet i et vandhul

Ark til udfyldelse ved feltundersøgelse af smådyr

Undersøgelse af et vandhul - liste over smådyr i vandhullet

Dyregruppe

Artsnavne

Giv et par eksempler på artsnavne; dem I er mest sikre på

Hyppighed:

1 = fåtallig

2 = almindelig

3 = dominerende

Særlige observationer

Padder

 

 

 

 

 

 

 

Muslinger

 

 

 

 

 

 

 

Snegle

 

 

 

 

 

 

 

Fimreorme

 

 

 

 

 

 

 

Igler

 

 

 

 

 

 

 

Børsteorme

 

 

 

 

 

 

 

Larver af Tovinger

 

 

 

 

 

 

 

Larver af Dovenflue

 

 

 

 

 

 

 

Nymfer af Slørvinger

 

 

 

 

 

 

 

Nymfer af Døgnfluer

 

 

 

 

 

 

 

Nymfer af Vandnymfer

 

 

 

 

 

 

 

Larver af Vårfluer

 

 

 

 

 

 

 

Larver af Vandkalve

 

 

 

 

 

 

 

Vandtæger

 

 

 

 

 

 

 

Vandbiller

 

 

 

 

 

 

 

Vandbænkebidere

 

 

 

 

 

 

 

Planktoniske krebsdyr

 

 

 

 

 

 

 

Vandedderkopper

 

 

 

 

 

 

 

Vandmider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artslister fra tidligere år

Art                              Gruppe                              Forekomst

Brun frø                        Padder
Grøn frø                        
Lille vandsalamander

Guldsmede                     Insekter
Blåbåndet pragtvandnymfe
Skøjteløber
Rygsvømmer
Bugsvømmer
Dværgbugsvømmer
Skorpiontæge
Stavtæge
Stor vandkalv
Rød kuglevandkalv
Vandrøver
Vårfluelarver
Dansemyg

Stor mosesnegl              Bløddyr         
Skivesnegle
Sumpsnegl
Dammusling
Stor Bønnemusling

Vandedderkop              Spindlere
Vandmide sp.

Vandbænkebider           Krebsdyr
Cuclops sp.
Daphnier sp.

Bruskigle sp.                  Ledorme

Hundeigle

Arbejds-artsliste per 8. maj 2008

 

Vandkalv (Acilius sulcatus)

 Bugsvømmer. (Corixa Puctata)

Stor mosesnegl. (Lymnaea Stagnalis)

Skivesnegl. (Anisus Vortex)

Sumpsnegl.

Ringkrebs

Nymfer sp.

Myg og myggelarver.

Bruskigle.

Skøjteløber.

Vandkalvelarve (dytiscus marginalis).

Vandrøver (ilyocoris cimicoides).

Bugsvømmer (Collicorixa)

Rygsvømmer (Notonecta glauca)

Cyclobs

Dafnier sp.

Stor bønnemusling (sphearium corneum)

Hundeigle (erpobdella octoculata).

Vandbænkebider (asellus aquaticus).

Vårfluelarver (anabolia sp.).

Børsteorm (tubifex tubifex).

Vandmide (limnochares aquatica)

Fimreorm (dugesia lugubris/polychroa)

Glasmyg /glasmyggelarve(chaoborus)

Blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx splendens)

Dansemyggelarve sp.

Babyfisk – antageligvis en geddeunge.

Dværgbugsvømmer (micronecta ).

Døgnfluenymfe (centroptilum luteolum).

Rød kuglevandalv (hyphydrus ovatus).

Butsnudet haletudse

Skorpiontæge (nepa cinerea)

Flagermusevandnymfenymfe (coenagrion pulchellum)

Dammusling (anodonta sp.)

Stor vandkalv

Rød myggelarve

Haletudse

Frø

Sno

Hundestejle

Pigsmerling

Vårfluelarve