Træning i at lave god formidling

Forord:

Du lærer

10 % af hvad du læser

20 % af hvad du hører

30 % af hvad du ser

50 % af hvad du ser og hører

70 % af hvad du diskuterer

80 % af hvad du oplever personligt

95 % af hvad du lærer andre

(Dr. William Glasser)

Mere info: Søg på "Læringspyramiden".

Refleksion: 

Hvordan passer denne model med dine egne erfaringer med at lære og huske noget, fra dine mange år i skolesystemet?

Hvad tænker du vil give den bedste undervisning: At bruge undervisningsmetoderne med de højeste læringsprocenter mest - eller det at lave en varieret undervisning, hvor du som lærer bruger en bred vifte af metoder, fra bud til top i læringspyramiden?


 

Vejledning i at lave god formidling

-        som f.eks. oplæg, foredrag eller taler

 

 

1)     Vælg hvilken viden du vil formidle og formidl den så korrekt som muligt

o   Prioriter hvilken del af den viden, du har om emnet, du vil formidle – det kan du for eksempel gøre ud fra en vurdering af, hvad du finder er mest interessant, eller mener er mest relevant for målgruppen – eller slet og ret ud fra hvad du har læst mest grundigt og har mest styr på. Du kan vælge at dele din prioritering med modtagerne, for eksempel ved at skriveen dagsorden på tavlen eller i et powerpointbillede.

o   Udvælg de vigtigste pointer, det der er allervigtigste for dig at få formidlet, og sæt det på først i formidlingen, først på dagsordenen.

o   Forbered eventuelt nogle tavlenotater, et powerpoint eller et dokument med de vigtigste pointer, således at du får dem formuleret så klart og præcist som muligt (som sætninger eller som stikord forbundet i en form for figur, f.eks. et mindmap eller en tegning), og således at folk får optimale muligheder for at få fat i disse pointer ved både at høre og se dem

o   Repeter eventuelt de vigtigste pointer (kort) til sidst i formidlingen

 

 

2)     Tag hensyn til målgruppen

o   Vis grundlæggende respekt for at nogen giver dig tid og opmærksomhed.

o   Se rundt på alle tilhørerne hvis du kan, eller kig hen over hovedet på folk hvis du har det bedre med det; undgå kun at se på de tydeligt interesserede eller kun på dem der sidder til venstre...

o   Prøv gerne at aktivere målgruppen lidt undervejs i undervisningen; det kan være i form af et spørgsmål til forsamlingen, i form af en ”summeopgave” (tal med din sidemand om xxx…) eller i form af en aktivitet: Tegne, skrive, få en genstand i hænderne og snakke om og ud fra den

o   Sørg for at form og indhold passer til målgruppen

§  Relevans (for eksempel for lærerstuderende eller for filosofisk interesserede)

§  Niveau (f.eks. voksne med en almen viden og livserfaring)

§  Mangfoldighed: Tilstræb at der er noget til både øjne, ører og hænder i formidlingen, så folk med forskellige måder at lære på eller bruge sanserne på føler sig mødte i løbet af timen

 

3)     Lav en plan for formidlingen

o   Planlæg starten omhyggeligt (De første 2-3 minutter er især vigtige...)

o   Planlæg slutningen omhyggeligt (det giver ro at vide hvordan man kommer ud af det her, hvordan man ”lander”; forbered stikord til din afslutning)

o   Midterpartiet kan være mere fleksibelt, og f.eks. struktureret i punkter eller i overskrifter

o   Brug den tid du har fået, hverken mere eller mindre (det er det eneste professionelle...); lav eventuelt en plan B i form af nogle ekstra debatspørgsmål eller en passende aktivitet, hvis du er bange for at have for lidt på dagsordenen

o   Lav eventuelt en generalprøve, tag tid på det og få om muligt feedback på det fra en frivillig tilhører

 

4)     Brug nogle af de virkemidler som erfaringsmæssigt gør formidlingen bedre

o   Brug fortælling til at eksemplificere eller til at understrege pointer

o   Fortællinger giver sammenhæng og mening

o   Fortællinger får folk til at lytte og huske bedre

o   Fortællinger giver variation – og måske en pause til hjernen

-        Brug billeder; til at illustrere pointer og begreber, eller som en smuk baggrund

-        Brug stemmen bevidst

o   Tal (tilpas) højt, klart og tydeligt

o   Varier tonelejet og stemmebrugen

o   Undgå at sige ØØØØHHHHH eller bestemte ord og vendinger for ofte

-        Brug kroppen bevidst

o   Vær bevidst om, hvordan du placerer din krop i rummet og varier gerne placeringen af kroppen; hvis du for eksempel vil formidle 3 forskellige synspunkter eller teorier, så stil kroppen 3 forskellige steder, svarende til de 3 pointer. Du kan også variere imellem at stå op, at sidde på bordet ol.

o   Stå ikke i vejen for folks udsyn til tavlenoter ol.

o   Undgå at pille, fumle ol. som kan distrahere tilhørerne

o   Vær ikke bange for at holde korte pauser i informationsstrømmen

§  Til at en pointe kan synke ind i folk

§  For at finde dit fokus eller den røde tråd igen; giv f.eks. tilhørerne en kort mental pause, mens du kigger i dit manuskript/dine noter

 

5)     Vær bevidst om relationen til dem du formidler til

o   Tag en beslutning om, om du vil have spørgsmål undervejs eller ej, og meld det klart ud fra starten af

o   Tal hverken ned til eller op til, men lige ud til folk; relater ligeværdigt

o   Brug gerne humor, IKKE ironi

o   aldrig i længere dialog eller diskussion med en enkelt person på helhedens bekostning, men luk det efter en 1-2 spørgsmål/indlæg og henvis eventuelt til en snak bagefter

o   Vær ikke flov over at sige ”Det ved jeg ikke”; du er ikke ansat som alvidende orakel, men som formidler af det du har sat dig ind i, så fremtur ikke i vage spekulationer eller tågede forklaringer, men henvis til selvstudie eller eventuelt til at komme med et svar en anden gang

o   Hvis du er nervøs så sig det; de fleste mennesker har forståelse for, at man kan blive nervøs ved at stå frem og formidle noget og vil ofte gerne støtte og hjælpe. Man kan for eksempel hjælpe sig selv ved at trække vejret dybt før og nogle gange under formidlingen, eller ved at beholde kontakten med sin krop (mærke sine fødder indefra ol.) mens man formidler

 

6)     Træn dig op til at være god til at give og modtage konstruktiv og lærerig feedback. Når du giver feedback så kunne du for eksempel gøre det ud fra 3XI-modellen:

o   Iagttagelser (intelligensen): Hvad lagde du mærke til under oplægget/foredraget? Hvad så du? Hvad hørte du? Hvad noterede du? Du kan komme i gang med dette feedbackpunkt ved hjælp af sætningen: ”Jeg lagde mærke til, at du…”

o   Indtryk (følelsen): Hvornår gjorde hvad et særligt indtryk på dig under oplægget/foredraget? Hvornår vakte noget en særlig følelse i dig; hvornår og hvorfor blev din følelse vakt under oplægget/foredraget? Du kan komme i gang med dette feedbackpunkt ved hjælp af sætningen: ”Det gjorde indtryk på mig, da du…” eller ”Da du …, så følte jeg …, fordi det …”

o   Ideer (Intuitionen): Hvilke ideer fik du under oplægget/foredraget? Ideer som kunne gøre det bedre – eller bare anderledes – eller ideer som du selv kunne have lyst til at bruge en anden gang, og gerne vil dele med oplægsholderen og os andre. Du kan komme i gang med dette feedbackpunkt ved hjælp af sætningen: ”Under dit oplæg fik jeg den ide, at man kunne…” eller ”Da du …, så kom jeg til at tænke på, at man også kunne…”

 

God vind med at træne dit talent for at holde gode og inspirerende oplæg, foredrag eller taler op!


Ole Lemmekes inspiration til gode oplæg og foredrag - baseret på mine notater

Generelt om grounding, nærvær og jordforbindelse

Det er at være i forbindelse med sig selv og med verden.

Du kan kun være et sted ad gangen, og kun tænke én tanke ad gangen.

Manglende nærvær her og nu vil stresse dig som oplægsholder.

Man kan ikke blive opmærksom nok…

Det er altafgørende, at vi kan læse hinanden som mennesker; ellers lykkes formidling, forhold og foredrag ikke rigtig.

Når du holder foredrag, så husk at

-        Fokusere på de positive, nærværende ansigter

-        Anslaget, de første 2-3 minutter, er afgørende vigtigt og bør planlægges omhyggeligt

-        Tænk klart, så vil du formodentlig også tale klart

-        Overvej, om du kan italesætte tilhørernes altafgørende rolle for at skabe oplevelsen, stemningen og foredraget; man skal kunne mærke dem i rummet

-        Prøv om du kan have en dobbeltrettet opmærksomhed; både på stoffet og på tilhørerne

-        Hvis det giver mening, så spørg ind til og gå i dialog med tilhørerne

-        Vær forbered, veloplagt og tændt; engagement og energi smitter

-        Brug stemmen lidt mere bevidst; varier stemmeleje og undgå at tale i den samme rytme, hastighed eller melodi

-        Vær opmærksom på, at alt bliver forstørret, når du er på scenen: Dit kropssprog, dine ticks, dine uvaner…

-        Undgå at være unødigt bedrevidende eller moraliserende

-        Pas på med at bruge klicheer og stærke udtryk : Vi skal på en rejse sammen eller ”Nak og æd!”

-        Oversæt løbende svære eller ukendte begreber

-        Humor er fint, men svært – og må aldrig være på bekostning af andre

-        Brug gerne bevægelsesmønstre, men ikke for faste eller stereotype

-        Se kritisk på dig selv, men som din bedste ven ville gøre; hold professionel armslængde til dig selv og husk, at succes med noget kræver gentagne fejltagelser

-        Afrund gerne med et resume, med de vigtigste punkter, til sidst

-