Evaluering i Balancen

Dagsorden for evalueringssamtaler

Individuelle evalueringssamtaler i Balancen


Samtalen har 3 fokuspunkter:

1)    Hvordan går det med dit fremmøde, dit engagement (i timerne og i forberedelsen til timerne) og din trivsel?

 

2)    Hvordan er status for dit faglige niveau ift. målsætningen for Balancen?

 

a.     Hvad mestrer du (næsten) allerede?

b.    Hvilke områder har du især brug for at arbejde med?

c.     Hvordan vil du konkret træne vedholdende og målrettet for at nå målet?

 

3)    Aftaler: Under dette punkt kan vi eventuelt lave aftaler imellem os to om, hvad du konkret arbejder på at blive bedre til og hvordan du kunne gøre det.


Målsætningen for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne glæde sig over naturen i hverdagen, forholde sig til naturen som vores livsgrundlag og bruge den som et anderledes undervisningsrum (naturmålet).

-        At kunne forholde sig til sin egen og til sine elevers sundhed, udvikling og trivsel, på et så frit, åbent og oplyst grundlag som muligt (sundhedsmålet).

-        At kunne træde frem som lærer og som leder -  med mindre anspændthed og stress, til fordel for mere ro, nærvær og overblik - såvel i klasseværelset som udendørs (professionsmålet).

alt sammen med særligt sigte på et mere bæredygtigtprofessionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

 

Evalueringsark til skriftlig midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering i Balancen efterår 2017                                               Navn:

Denne evalueringsmetode består af 5 hovedpunkter og forudsætter, at du har læst undervisningsplanen igennem igen og deltaget aktivt i undervisningen. Formålet med evalueringen er at optimere undervisningen fremadrettet og at du samtidig træner centrale almene lærerfærdigheder - som at lave præcise udtalelser og begrundede vurderinger. Tag dig tid til at tænke efter inden du svarer og aflever evalueringsarket til mig i timerne eller som besked på Viggo.

Evaluering i form af vurderinger på en skala            ( Skala: 1=Meget lille, 2=lille, 3=ok/tilfredsstillende, 4=høj, 5=meget høj )

I hvor høj grad har du generelt oplevet glæde og trivsel i Balancens timer?

I hvor høj grad har du fået forberedt dig på timerne som beskrevet i ”lektierne” på Viggo?

I hvor høj grad regner du på nuværende tidspunkt med at du vil nå målsætningen for Balancen?                      

I hvor høj grad oplever du det at skulle have Balancen som relevant og meningsfuldt i en læreruddannelse?                  

Evaluering i form af målrettet personlig udvikling    (Skriv ting, som du åbent vil tale om med mig og dine medstuderende)

Hvilke 3-5 kendetegn anser du for dine største styrker ift. at blive en god lærer i de frie skoler?

 

Hvilke 3-5 kendetegn ville du ønske at slippe af med, ift. at blive en god lærer i de frie skoler?

 

Evaluering i form af refleksionsspørgsmål: (skriv stikord/korte sætninger)

Hvad er det vigtigste du har lært i Balancen indtil nu?

 

Hvordan har Balancen bidraget til din personlige udvikling imod at blive en god studerende og på længere sigt en god lærer?

 

Hvis du skulle forklare din bedstemor/barndomsven/statsministeren i én sætning, hvad ”Balancen” som fællesfag i læreruddannelsen er for noget, hvordan vil det sætning så lyde?

 

Evaluering i form af personlig feedback til læreren som lærerperson

Skriv et par sætninger om, hvordan du har set/hørt/oplevet mig som lærer; et par sætninger, som efter din vurdering vil kunne hjælpe og inspirere mig til at optimere mit professionelle arbejde som lærer.

Hvad er godt?

 

 

Hvad kunne jeg gøre anderledes?

 

 

Evaluering i form af ideer og forslag

Her er du velkommen til at komme med konkrete, begrundede forslag (stort og småt) til den fremtidige undervisning i Balancen:

Evalueringsopgave til team