Naturhistorier - fortællinger fra naturens facinerende verden...

Denne side er ment som en inspiration til at skrive naturhistorier, altså dette at formidle viden om naturen og dens væsener på en så klar, sammenhængende og spændende måde som muligt.

Bænkebiderens naturhistorie

Hvad er det særligt spændende ved dette væsen?

Vandbænkebideren er ikke et insekt, men et krebsdyr. De er livlige og interessante dyr, der nærmest har en slags familieliv, idet hannen bærer rundt på hunne på sin mave, mens hunnen igen bærer rundt på æggene...

Hvordan lever den sit liv fra fødsel til død?

Hvilken rolle spiller den i vandhullets økosystem?

Hvilke fortællinger og fantasier knytter der sig til dette dyr?

Hvide myggelarver

Hvad er det særligt spændende ved dette væsen?
Vidste du at der lever malariamyg i Danmark...

Hvordan lever den sit liv fra fødsel til død?
Fuldstændig forvandling...

Hvilken rolle spiller den i vandhullets økosystem?

Hvilke fortællinger og fantasier knytter der sig til dette dyr?

"Cykelmyggen Egon" af Flemming Quist Møller gennemgår en fuldstændig forvandling fra myggelarve i vandhullet til en myg der kan flyde - og køre på racercykel!

I "Cykelmyggen og Dansemyggen" skulle der optræde en dårende dejlig dansemyg + en del andre dyr fra den danske natur.

Vandnymfe sp

Vandnymfens naturhistorie

Hvad er det særligt spændende ved dette væsen?

Hvordan lever den sit liv fra fødsel til død?

Hvilken rolle spiller den i vandhullets økosystem?

Hvilke fortællinger og fantasier knytter der sig til dette dyr?

Grøn frø

Den grønne frøs naturhistorie

Hvad er det særligt spændende ved dette væsen?

Hvordan lever den sit liv fra fødsel til død?

Hvilken rolle spiller den i vandhullets økosystem?

Hvilke fortællinger og fantasier knytter der sig til dette dyr?

Hovedpersonen i børnebogen "Bamse Bruno, frøen Lisa og smådyrene i søen" af Gunilla Ingves er en frø (det fremgår ikke rigtig, om det er en brun eller en grøn frø) der er lige ved at blive til en færdig frø.

Lille vandsalamander, han i yngledragt

Hvad er det særligt spændende ved dette væsen?
Dette rovdyr lever og jager både i vand og på land...
I det tidlige forår anlægger hannerne en pragtfuld og farverig parringsdragt i stedet for det kedelige brune hverdagsantræk...

Hvordan lever den sit liv fra fødsel til død?

Hvilken rolle spiller den i vandhullets økosystem?

Hvilke fortællinger og fantasier knytter der sig til dette dyr?

Dammusling

Hvad er det særligt spændende ved dette væsen?
Den meget smukke fisk Bitterling bruger dammuslingen som dagplejemor for sine æg ...
Hvordan lever den sit liv fra fødsel til død?

Hvilken rolle spiller den i vandhullets økosystem?

Hvilke fortællinger og fantasier knytter der sig til dette dyr?

Vandkalvelarve